DedeCMS内容页默认模板的摘要如何修改为广告显示呢?
 
  修改方法如下:
 
  打开内容页模板,默认模板路径:templets/default/article_artcicle.htm 找到这段代码 
 
 
以下为引用的内容:
if(@me<>'' )@me = '<div class="intro">'.@me.'</div>'; 
 
if(@me<>'' )@me = '<div class="intro"> 织梦58(dede58.com) </div>

发表评论

后才能评论